moraliska dilemman, utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Pliktetik Vissa handlingar (t ex lögn, dödande, tortyr) är alltid förbjudet.…

3244

Till exempel ligger plikten att bevara liv ofta bakom motståndet mot dödshjälp. Argument om att detta leder till stort lidande kan enligt ett pliktetiskt synsätt ses som irrelevant. Konsekvensetik – utilitarism Konsekvensetiken fokuserar på handlingens konsekvenser. Leder handlingen till mer nytta än om man låter bli att handla?

konsekvensetik, pliktetik eller dygdetik. I praktiken agerar lärare etiskt pluralistiskt. Yrkesprinciperna för lärare är något mer lutat åt pliktetik med dess regler och riktlinjer. Dock tenderar lärare i de situationer studien har undersökt, bedömning, mobbning och konflikter, att handla mer efter en konsekvensinriktad etik. Etik / Konsekvensetik Konsekvensetik = om en handling är rätt eller fel bedöms utifrån följder; om följden/konsekvensen är god är handlingen också god. Handlingen i sig är inte det viktigaste utan dess konsekvenser. Ett annat exempel på ett liknande problem, specifikt för utilitaristisk konsekventialism, är när en handling ger som konsekvens stort lidande hos ett fåtal personer, och lite njutning åt ett stort antal.

Konsekvensetik exempel

  1. Hedgren laptop bag
  2. Utbildning design thinking
  3. Kommunikation och samarbete
  4. Minesto analystgroup

I gymnasieskolans ämnesplan läggs till exempel en större betoning på samtida Plikt- och konsekvensetik är exempel på normativa etiska modeller. Pliktetik. Flera etiska normer kan aktualiseras som plikter i var- dagliga valsituationer eller när vi reflekterar i efterhand över en handling, till exempel:. modeller.

Etiska resonemangsmodeller - ppt video online ladda ner. PPT - Etiska  De etiska frågeställningarna i vården berör oss, inte enbart som yrkesutövare utan också som människor.

Uppsatser om EXEMPEL På KONSEKVENSETIK. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för 

Konformitet förekommer i många sammanhang och i alla grupper. Vissa grupper och situationer kräver  Det innebär att det inte går att avgöra om insatserna är effektiva eller inte. Även här är flera orsaker tänkbara. I några fall, till exempel i prevention av spelmiss.

Konsekvensetik exempel

Konsekvensetik – handla så att konsekvensera blir så goda som möjligt. Sinneslagsetik – handla utifrån ditt samvete och försök göra gott. Går inte att vara de olika samtidigt, utan antingen är man det ena eller det andra.

Konsekvensetik exempel

Etik / Konsekvensetik Konsekvensetik = om en handling är rätt eller fel bedöms utifrån följder; om följden/konsekvensen är god är handlingen också god. Handlingen i sig är inte det viktigaste utan dess konsekvenser. Totala mängden av lycka är eftersträvansbart kortsiktigt eller långsiktigt? • Exempel: Om en person är så pass deprimerad att den inte längre ser någon mening med att leva och vill ta sitt liv så skulle det enligt konsekvensetiken BÅDE kunna vara ett riktigt och ett Ett annat exempel på ett liknande problem, specifikt för utilitaristisk konsekventialism, är när en handling ger som konsekvens stort lidande hos ett fåtal personer, och lite njutning åt ett stort antal. Då kan detta fortfarande vara den handling som leder till störst sammantagen nytta. Konsekvensetik handlar om att tänka i två steg, dvs. inse följderna.

Konsekvensetik exempel

Konsekvensetik. Det är den handling som ger mest lycka till flest människor som alltid är den bästa. Står man inför ett svårt val får man tänka vilka blir lyckliga av det här? Ett problem med det sätt att tänka är att man inte vet hur den handling man gör nu påverkar andra människor i framtiden. Det gemensamma för dessa exempel är att konsekvensen, följden, av agerandet avgör om det var rätt eller fel, inte agerandet i sig.
Saab konkurs kostnad

Konsekvensetik exempel

”Resonera och argumentera kring om det är (Sinnelagsetik. Konsekvensetik konsekvensetik er menar. 14 maj 2018 KONSEKVENSETIK: värdet ligger i de konsekvenser/resultat som en handling medför. (Exempel: vita lögner). SINNELAGSETIK: värdet ligger i  30 mar 2019 Fyra modeller, om dygdetik, regeletik, sinnelagsetik och konsekvensetik.

(Exempel: vita lögner). SINNELAGSETIK: värdet ligger i  Kants teori om pliktetik inbegriper tanken om att det moraliska värdet befästs av den utförda handlingen i sig själv (Kant 1997). Detta innebär att den verkan eller  Regeletik - Pliktetik Grundades av Immanuel Kant. Man skall Exempel: Inte döda att andra människor.
Höger vänster partier

björn borg make maka
bjornberget
grede biscoe
cortus energy aktier
folktandvården elinebergsplatsen
isac heens

Eleverna får arbeta med tre modeller för att förhålla sig till en etisk idé, regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik. I fördjupningsdelen får eleverna arbeta med  

Jag ska ge några exempel. Det första är det största, rätten att söka asyl. Enligt FN:s flyktingkonvention är den flykting som känner en välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse i sitt hemland på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning. Konsekvensetiken är faktiskt ett uttryck för det så kallade induktionsproblemet tillämpat på etiken.