Dagordningen godkändes. 3. Till justerare valdes Siw och Kristina. 4. Föregående mötes protokoll upplästes, godkändes och lades till handlingarna. 5. Ekonomi.

5813

§ 3 Föregående protokoll Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. § 4 Ekonomisk rapport Kassören meddelade att ekonomin fortfarande är god. Revisorerna har vissa problem att komma åt VISMA, trots att kassören har gett dem uppgifter för detta.

Föregående mötes protokoll. Föregående mötesprotokoll lästes igenom och lades till handlingarna. 5. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. Föregående protokoll Föregående protokoll, FS-9, godkändes och lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna

  1. Moms pa flygresor
  2. Mips aktien
  3. Komplettering antagning
  4. Mall gymnasiearbete vård och omsorg
  5. Socialförsäkringsbalken 19 kap

Vikmuggar är levererade. Avseende buffar så kollar Sebastian visade buffar. Inget beslut togs av vilken typ som ska köpas in. § 5 Inkommen post Vice ordföranden är inbjuden och har tackat ja till 12 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 1/21 Protokoll 1/21 från möte 11 januari gicks igenom och godkändes. 13 EKONOMI 13.1 KONTOUTDRAG Kontoutdraget gicks igenom och lades till handlingarna.

Godkännande av föregående protokoll a.

Protokoll. IF Friskis&Svettis Södertälje, Svalängsvägen 1. Il III llll 1111 111 Il Il Il Il Il 1111 Il III Il Il Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3 Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 4 Vår ekonomi och vårt behov av nya medlemmar diskuterades. Kassan är nu på strax under 17000 kronor. Teaterresan hotade att gå med underskott, men vi beslöt att kräva in avgift av dem som anmält sig men inte deltog, eftersom deras anmälan var bindande.

Föregående protokoll lades till handlingarna

§ 3 Föregående protokoll Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. § 4 Ekonomisk rapport Kassören meddelade att ekonomin fortfarande är god. Revisorerna har vissa problem att komma åt VISMA, trots att kassören har gett dem uppgifter för detta.

Föregående protokoll lades till handlingarna

I §99 ärende U82/20 har uppfödaren efter föregående mötesdatum inkommit med skrivelse, kommittén beslutade att handlägga detta under §11. Protokollet lades därefter med ett godkännande till handlingarna. Föregående mötes protokoll Föregående mötes protokoll lades Litan erinran till handlingarna. Utdragsbestyrkande . Individ och familjeomsorgen Äldreomsorgen Föregående årsmötes protokoll upplästes av ordförande och lades med godkännande till handlingarna. & 8 Styrelsens verksamhetsberättelse.

Föregående protokoll lades till handlingarna

§ 4. Budget & Medlemsärenden.
Gotaland map

Föregående protokoll lades till handlingarna

Utdragsbestyrkande . Individ och familjeomsorgen Äldreomsorgen Föregående årsmötes protokoll upplästes av ordförande och lades med godkännande till handlingarna.

Ekonomi: - Ekonomisk rapport: Anna-Maja gick igenom ekonomin som fortsatt ser bra ut, inga stora ändringar sedan senaste mötet. - Ansökan bidrag (Walle Kuusk stiftelse): Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
Matematik 2b innehåll

pedagogisk planering svenska ar 1
felsökning bil kostnad
1903 husqvarna motorcycle
46 chf in euro
euro market ann arbor
ikea historia wikipedia
res judicata ne bis in idem

Föregående protokoll Protokollet godkändes och lades till handlingarna. Information från församlingsrådet i Vetlanda Protokoll från Församlingsrådet i Vetlanda, 2019-11-19, gicks igenom. Meddelades att församlingsrådet i Vetlanda skall tillfråga Gunilla Nordberg om hon är intresserad av

20139 Skrivelser a) 20140 Rapporter a) TK Linda rapporterade.