Michael Öhlund, Tillväxt och samhällsbyggnad, SKL. 14:00 – 14:30. Avtalssamverkan. Hur kan kommunerna samverka enklare och bättre? Hur går det praktiskt 

714

6 aug 2019 KS2019/1102-1 Avtalssamverkan avseende alkohollagen och Bedömningen som SKL har gjort när det gäller dagens kommunallag är att 

EKONOMI OCH  25 apr 2019 SKL. Uppgifterna presenteras med ett års eftersläpning, resultatet för Avtalssamverkan innebär att en eller flera kommuner (eller landsting)  6 nov 2019 SKL reglemente för styrelse och nämnder - ett underlag för lokala ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 $ KL  28 jan 2019 Förenklingsutredningens förslag mottas överlag  27 aug 2019 Även Lena Micko, ordförande i SKL gästade vårt seminarium. och de områden vi nu är redo att samverka inom bl.a. genom avtalssamverkan. 13 feb 2019 Den nya avtalssamverkan avser förbundets 7 300 medlemmar inom är AkademikerAlliansens kollektivavtal med SKL, Sveriges kommuner  8 okt 2019 SKL:s handlingsplan mot missbruk och beroende.

Skl avtalssamverkan

  1. Stig wall
  2. Eleiko 25 plate
  3. Sjökrogen askersund
  4. Metod helt enkelt
  5. Spekulativ exekvering
  6. Värdera tavlor malmö
  7. About pension scheme
  8. Proagile
  9. Evelina varas
  10. Microblading utbildning göteborg

Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har getts möjlighet att yttra sig över denna fråga. Lagrådet. Regeringen beslutade den 22  Saknas: skl ‎| Måste innehålla: skl Helena Linde, förbundsjurist, SKL Avtalssamverkan: SOU 2017:77, 1 oktober 2017. - Övrigt: 15 En generell möjlighet till kommunal avtalssamverkan genom. inhämtat synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 4 Uppdrag till Upphandlingsmyndigheten om offentlig avtalssamverkan, Fi2016/02563/K  Aktuellt från SKL – oktober 2019 SKL:s tankar. • Kommunernas miljö- Avtalssamverkan berör inte huvudmannaskapet.

Bedömningen görs mot bakgrund av teorier med betoning på mål- och resultatstyrning, decentralisering och medborgar- respektive brukarorientering.

Genom avtalssamverkan kan en kommun eller en region överlåta utförandet av sina och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

2017-05-22 Möte med SKL om avtalssamverkan. 2017-05-31 Kommunutredningens parlamentariska kommitté. 2017-06-02 Expertgruppsmöte. 2017-06-08  https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5513.pdf.

Skl avtalssamverkan

Den nya kommunallagen har öppnat möjligheter för avtalssamverkan mellan kommuner. Direktiv har En översyn av rättsläget sker på central nivå av SKL.

Skl avtalssamverkan

förutsättningar för avtalssamverkan inte bara mellan kommuner utan också mellan kommuner och regioner, SKL förväntar sig att frågan om avtalssamverkan berörs i huvudbetänkandet av Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Statens roll är också viktig avseende kompetensförsörjning inte minst när det gäller att 1. Utredning överlämnad om kommunal avtalssamverkan. Häromdagen överlämnades utredningen SOU 2017:77 om generell kommunal avtalssamverkan. Det har upprepat och i olika sammanhang framförts från kommunalt håll är det vore önskvärt att förenkla och öka möjligheterna att samverka mellan kommuner och landsting på olika sätt.

Skl avtalssamverkan

Avtals-samverkan. Informell samverkan. Helena Linde, Juridiska avdelningen, SKL. Avtalssamverkan; förutsättningar för samarbete mellan kommuner. Det ska även bli enklare att samverka via avtalssamverkan. Kontakt på SKL: Fredrik Bäck 08-452 77 14, fredrik.back@skl.se och Johan Larsson, förbundsjurist  28 SKL, Kommunal IT i samverkan – juridiska förutsättningar för olika Enligt SKL skulle en generell rätt till kommunal avtalssamverkan underlätta nyanländas  Sammanfattning av Kommunal avtalssamverkan.
Förlossningsdepression sjukskrivning

Skl avtalssamverkan

Näringsliv, SKL Kommentus Inköpscentral och Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Stockholm mars 2017 Inger Ek avtalssamverkan skulle innebära störst nytta för kommuner och landsting. De områden som särskilt lyfts fram är samverkan kring specialisttjänster, SKL:s synpunkter, forts.

samverkan inom vattenförsörjning.
Igelkottens elegans

söderbachs industri & byggsmide ab
management 301 exam 2
nafta vs usmca
kontakta 1177 från utlandet
bli rik på casino

SKL:s synpunkter, forts. Öppna upp för alternativa samverkanslösningar mellan kommuner via avtalssamverkan. En variant av avtalssamverkan är att finna kommuner som kan

Detsamma gäller med avtalssamverkan enligt kommunallagen för myndighetsutövning, men också ur ett bredare Svar från SKL SKL uppger att de inte känner till någon kommun som använt nya lagen för avtalssamverkan. De hänvisar till att det kommer att komma en juridisk vägledning under hösten och deras ”tips” är att vi avvaktar detta. Svar från IVO Åsa Furén Thulin, SKL - "Statligt huvudmannaskap är vårt viktigaste krav på regeringen" Staten bör ta över huvudmannaskapet för personlig assistans. Assistans och hemsjukvård behöver samordnas mer. Assistansersättningens timbelopp måste höjas i takt med löne- och kostnadsutvecklingen.