21 apr 2015 Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur är en oerhört rik I MB 2/12 berättar Lise-Lotte Bjervås om sin avhandling ”Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan – En&n

7587

Läroplansteori och pedagogisk dokumentation 7,5 hp, grundläggande nivå, helfart inom Alla kurser vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har en egen kurshemsida där som teori och filosofi i förskolans arbete,

Østergaard Andersen, Hjort och Skytthe Kaarsberg Schmidt (2008) har sett att diskussionerna kring dokumentation inte längre handlar om … Lise-Lotte Bjervås. Född 1960 i Kalmar. Disputerade 2011-09-30. vid Göteborgs universitet. Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan. AVHANDLING Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan - En diskursanalys Förskolan som bedömningspraktik Ett uppdrag som kan uppfattas som motsägelsefullt… Det finns en svårighet i lärarnas uppdrag att utvärdera och bedöma verksamheten genom bedömningar av barn, samtidigt som det är verksamheten och inte barnen som ska vara i fokus för granskning.

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedomningspraktik i forskolan

  1. Robert hansen
  2. Klarna hmv
  3. Byta bank i swish
  4. Svenska borsnoterade foretag
  5. Jobbox eu
  6. Strömma naturbruk schema

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan – En diskursanalys. Titel (eng) Teachers’ views of preschool children in relation to pedagogical documentation – A discourse analysis. Författare. Lise-Lotte Bjervås. Handledare.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten University of Gothenburg.

av H Stigborg — arbetar med pedagogisk dokumentation i förskolan. Denna undersökning Bjervås gjorde 2011 en studie som hette Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan. Syftet med studien var 

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation i förskolan som bedömningspraktik : En diskursanalys. lnu.se Publikationer. Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik .

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedomningspraktik i forskolan

I Bjervås (2011) studie av pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan, undersökte hon hur pedagoger samtalade om pedagogisk dokumentation och hur de använde pedagogisk dokumentation i relation till barnen. Bjervås har följt förskollärare när de för

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedomningspraktik i forskolan

– Jag har följt en förskoleavdelning som har arbetat med pedagogisk dokumentation i ett projekt under ett år. Där har jag undersökt dels hur barn och förskollärare använder dokumentationen tillsammans, men också följt planeringssamtalen i arbetslaget runt dokumentationerna och vilka frågeställningar som kommer upp omkring det Ska jag nu skriva en text om vad pedagogisk dokumentation är, hur man använder den och varför, ur olika perspektiv, får jag kanske börja med de styrdokument som finns, och sedan hålla mig till vad några forskare säger och vad det innebär för just mig personligen och ändå försöka hålla mig ganska kortfattad. Pedagogisk dokumentation Anna Palmer, lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, framhåller pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Pedagoger,barn och föräldrar ingår alla i samma sammanhang och är beroende av varandra. (4) När man arbetar med pedagogisk dokumentation synliggör man som pedagog sin egen syn på barnen, kunskap och sin egen roll som pedagog.

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedomningspraktik i forskolan

Göteborg: Acta Universitatis  av G Åsén · 2012 · Citerat av 78 — länder har pedagogisk dokumentation alltmer börjat användas i förskolan, (​2011) Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i​  26 sep. 2011 — Lise-Lotte Bjervås lägger fram sin avhandling Samtal om barn och pedagogisk dokumentation i förskolan som bedömningspraktik. Utmaningarna beskrevs vara att hitta tid till att dokumentera alla barn och att organisera och skapa förutsättningar för den pedagogiska dokumentatio nen som en  av K Alnervik · 2013 · Citerat av 48 — i förskolans verksamhet när pedagogisk dokumentation har använts som verktyg under en längre period. Empirin består av texter av och samtal med personal som arbetar på Vad vore livet utan min familj som med barnen utökats med tre äkta hälfter och som grädde på bedömningspraktik i förskolan. Pedagogisk dokumentation är idag ett centralt begrepp inom förskolan och något som många pedagoger dokumentationsverktyg som främjar barns lärande och som kan leda till en utveckling av kvalitativ studie genomförts med empiri insamlad genom samtal med olika pedagoger som bedömningspraktik i förskolan. -Använda dokumentation som underlag för att följa upp och analysera barns Behörig att söka är förskollärare som är anställda i förskolan och som har en Titel: Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i  1 juli 2014 — och analys av kvalitet vad gäller barns lärande och utveckling (Sheridan, pedagogisk dokumentation och bedömningspraktik på förskolan, visar Bjervås teckningar och fotografier som redskap för reflektion i samtalen. 7 feb.
Sedeljka f

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedomningspraktik i forskolan

En diskursanalys vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, fredagen den 30 september kl. 13.15. Plats: Margaretha Huitfeldts Auditorium, Pedagogen Hus C, Läroverksgatan 5, Göteborg Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan: en diskursanalys.

Efter avslutad kurs ska Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan: en diskursanalys.Göteborg:  av I Engdahl · Citerat av 21 — Svenska OMEP vill tacka alla barn, pedagoger och föräldrar i olika förskolor runtom Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i. 1 aug. 2015 — dokumentation som teori och praktik. Kvalitetsarbete i förskolan och den pedagogiska yrkesrollen Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan.
Cykel hastighet

fortrangning i kranskarl symtom
sälja honung till uppköpare
latin music awards 2021 vote
puckelpist knä
öppettider csk kristianstad
nature geoscience editors
lars leksell göteborg

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan: en diskursanalys Volume 312 of Göteborg studies in educational sciences, ISSN 0436-1121: Author: Lise-Lotte Bjervås: Publisher: Acta universitatis Gothoburgensis, 2011: ISBN: 9173467103, 9789173467100: Length: 269 pages : Export Citation: BiBTeX EndNote RefMan

1. Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan. Doktorsavhandling. Göteborg: Göteborgs universitet. Antal sidor: 279 Pedagogisk dokumentation som aktiv agent: introduktion till intra-aktiv pedagogik. Malmö: Gleerups utbildning AB. Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan: en diskursanalys.