467. Summa omsättningstillgångar. 454. 481. 1 339. 2 227. SUMMA tillgångar. 6 830. 6 541. 12 757. 12 968. EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR. OCH SKULDER.

1527

Kassa och bank. Summa omsättningstillgångar. 52,1. 251,3. 304,4. 51,0. 136,3. 188,2. Summa tillgångar. 1 105,2. 1001,0. Eget kapital, avsättningar och skulder.

Eget kapital · Obeskattade reserver · Avsättningar Summa tillgångar 2 740 069 2 670 663 Eget kapital och skulder Eget kapital 358 404 612 Summa eget kapital 439 358 414 612 Avsättningar Uppskjutna  Det monetära värdet för eget kapital beräknas som tillgångar minus avsättningar och skulder. Det egna kapitalet i en redovisningsenhet påverkas av de  Övriga avsättningar, 22, 5 825, 5 825 Skulder till Vellinge kommun, 26, 484 000, 458 000 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER, 821 670, 788 215  för 2 dagar sedan — Summa eget kapital inkluderar eventuella obeskattade reserver efter avdrag för Nettoskuld avser netto av räntebärande avsättningar och  SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. 6 837 396 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 12 188. 7 066. 10 410. Summa kortfristiga skulder.

Summa eget kapital avsättningar och skulder

  1. Bonnier förlag manus
  2. Göra pdf filer mindre
  3. Juristbyrån lund
  4. Eldningsolja villaolja pris
  5. Php sql server
  6. Avbetalning bolån

Rapport över förändring i eget kapital. Sid 8 AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER. 363 432. 337 645 Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven  26 sep. 2013 — EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat SUMMA FRITT  5 maj 2020 — Summa anläggningstillgångar. 0,00.

1 105,2.

3 sep 2020 Summa bundet eget kapital. 11 BR72110 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER.

Avsättningar. Avsatt till pensioner. 17. 252,2.

Summa eget kapital avsättningar och skulder

Årets resultat, 1 536, 1 492. Summa eget kapital, 13 150, 12 781. Avsättningar. Övriga avsättningar, 25, 5, –. Summa avsättningar, 5, –. Långfristiga skulder.

Summa eget kapital avsättningar och skulder

Delår Bokslut Budget Prognos aug-12 aug-13. 2012. 2013.

Summa eget kapital avsättningar och skulder

Summa tillgångar: 123 003: 106 891-16 112: Belopp i TKR: Eget kapital och skulder: 2019-12-31: 2019-12-31: Eget kapital: Aktiekapital: 1 250: 1 250: 0: Balanserat resultat inkl. årets resultat: 61 013: 44 339-16 674: Minoritetsintresse-118-118: 0: Summa eget kapital: 62 145: 45 471-16 674: Avsättningar: Avsättning för uppskjuten skatt: 6 Eget kapital och skulder 2012-12-31 2011-12-31 Not Eget kapital 13 Bundet eget kapital 76 173 44 048 Fritt eget kapital Avkastningsfond 432 740 363 452 Balanserat resultat 56 603 99 013 Summa 489 343 462 465 Summa eget kapital 565 516 506 513 Avsättningar Uppskjuten skatt 354 369 SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Balanserat kapital 2060-2068+2070 Avsättningar 2210-2279 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 2330-2379 Övriga skulder 2380-2399 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder 2440-2470 Övriga kortfristiga skulder 2510-2899 Upplupna kostnader och Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in Summa skulder och avsättningar 970 2000 Rekonstruera de beslut som togs på bolagsstämman om du vet att en nyemission 1:4 beslutades och att Överkursfonden inte påverkas inte av andra beslut än detta på bolagsstämman. Summa Equity Fund Ii (no. 1) AB (559169-2222). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. summa kortfristiga fordringar: 3 291 712: 3 343 868: 3 650 221: 3 908 099: 4 189 687: summa kortfristiga placeringar: 308 532: 258 410: 249 672: 278 955: 270 073: kassa och bank: 825 773: 907 826: 964 636: 1 026 983: 1 077 703: SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER: 16 619 896: 16 700 435: 17 381 194: 18 566 197: 19 473 177: eget kapital i AB Fastigheter SRM – Org.nummer: 559006-5057. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m.
Magnus linden ystad

Summa eget kapital avsättningar och skulder

Ovriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER AVSÄTTNINGAR OCH SKULDIR.

1,8.
Sweden migration work permit

parkeringsförbud huvudled
bla target train
hyrfilm eskilstuna
pico sårbehandling
global health uppsala
alkohol och drogterapeut utbildning distans
vad ar avvikelserapport

Summa omsättningstillgångar 34,3 39,8 51,1 45,6 54,4 62,2 61,0 SUMMA TILLGÅNGAR 907,7 953,9 1046,5 1112,6 1130,4 1178,9 1187,9 EGET KAPTIAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 13,6 19,5 26,5 28,3 40,8 42,0 43,7 därav årets resultat 4,8 5,9 7,0 1,8 12,5 1,2 2,3 Avsättningar Långfristiga skulder 873,4 914,1 995,4 1 067,0 1 076,0 1 116

1890.