Reell kompetens Regeringsuppdrag att utveckla distansutbildningen Undermeny för Uppdrag att kartlägga arbetet med breddad rekrytering och -deltagande 2015

2380

Reell kompetens är ett sätt att bli behörig om du saknar den formella behörigheten. Den grundar sig på erfarenheter som du har fått efter din gymnasieutbildning eller motsvarande. Det bör därför ha gått ett par år efter avslutad gymnasieutbildning om du ska ansöka om reell kompetens. Du kan ansöka om att få din reella kompetens

Vi gör sedan en bedömning om denna din samlade kompetens gör att du kan antas klara den utbildning du har sökt. Tänk på att en prövning av reell kompetens görs lokalt. Dessa instruktioner gäller alltså Lunds universitet och kan skilja sig från krav som andra lärosäten har. Så här ansöker du om reell kompetens. Anmäl dig till kurs/program via Antagning.se senast sista anmälningsdag.

Reell kompetens ltu

  1. Amazon västerås
  2. Karin dahmström från datainsamling till rapport pdf

Projektet har främst fokuserat på tillgodoräknande av reell kompetens, men även reflekterat över hur reell kompetens bedöms för tillträde till högre utbildning. Reell kompetens. Reell kompetens grundar sig på kunskaper och erfarenheter som du förvärvat t ex i arbetsliv, föreningsliv, genom längre utlandsvistelser eller kurser. I en samlad bedömning värderas dina kunskaper och erfarenheter för att avgöra om din kompetens är relevant för den utbildning du söker. Så här ansöker du om reell kompetens på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Läs informationen under Att tänka på innan du ansöker om reell kompetens ovanför.

K u ltu r- tillgå n g a r.

Ges på distans från Luleå tekniska universitet, www.ltu.se, Anmälningskod: LTU-84000, Efter prövning av den reella kompetensen (validering) kan Allmänna.

Den grundar sig på erfarenheter som du har fått efter din gymnasieutbildning eller motsvarande. Det bör därför ha gått ett par år efter avslutad gymnasieutbildning om du ska ansöka om reell kompetens. Du kan ansöka om att få din reella kompetens Se hela listan på su.se Reell kompetens är endast ett sätt att få behörighet och ger dig inte förtur till sökt utbildning.

Reell kompetens ltu

Kompetens innebär i sig att man är formellt behörig, har rätt utbildning, erfarenhet eller kunnighet för en viss befattning.(wikipedia.org)Om du formellt saknar något eller några behörighetskrav till den utbildning du söker kan du ansöka om reell kompetens.

Reell kompetens ltu

Detta gäller både svensk och utländsk utbildning. Även annan verksamhet, så kallad reell kompetens, kan vara grund för ett tillgodoräknande.

Reell kompetens ltu

Anmäl dig på Antagning.se Anmäl dig till de kurser och/eller program du vill söka senast sista anmälningsdag på Antagning.se. 2. Fyll i ansökningsblanketten Skriv ut och fyll i blanketten "Ansökan om prövning av reell kompetens" som du hittar på Antagning.se. Var noga med att använda rätt fält för att ange vilket/vilka behörighetskrav du söker prövning för. Prövningen av reell kompetens gäller alltid enbart för den kurs eller det program som du anger att du söker bedömningen för. Om du bedöms uppfylla ett behörighetskrav genom reell kompetens har du möjlighet att bli antagen men ditt meritvärde ändras inte och du placeras inte i en speciell urvalsgrupp.
Sidotjänstgöring st allmänmedicin

Reell kompetens ltu

Om du bedöms uppfylla ett behörighetskrav genom reell kompetens har du möjlighet att bli antagen men ditt meritvärde ändras inte och du placeras inte i en speciell urvalsgrupp. ungdomsgymnasium för att nödvändiga förutsättningar för reell kompetens ska anses föreligga.

Reell kompetens Om du saknar behörighet till högskolestudier men anser att du har de kunskaper som krävs, kan du ansöka om att få din så kallade reella kunskap prövad.
Göran malmberg järfälla

f. auguste rahmberg
skatt xc40
tredje varldskriget sverige
kontotyper avanza
lancet magazine
tung lastbil markering

Sjuksköterskeprogrammet - Bedömning av reell kompetens. Du som saknar formell behörighet, men anser att du har förvärvat de nödvändiga förkunskaperna på annat sätt, kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Syftet är att bedöma om din samlade kompetens ger möjlighet att klara utbildningen.

Fyll i blanketten för ansökan om reell kompetens som finns länkad på den här sidan. Skriv ut blanketten så att du kan skriva din namnteckning på den och skanna sedan in den igen. Den samlade, faktiska kompetens du har kallas för reell kompetens och validering är en metod för att lyfta fram din reella kompetens. Validering innebär att dina kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt.