Den nya namnlagen träder i kraft den 1 januari 2019. Alla efternamn som bärs av någon är fortsättningsvis skyddade; Man kan byta efternamn till vilket som 

352

1. ett efternamn som någon annan enligt lag bär eller har rätt att bära, 2. ett allmänt känt I namnlagen finns också ett särskilt skydd för egenartade efternamn.

Batman, Skogsmus och Belsebub – att någon byter till ett unikt eller oväntat namn är en återkommande nyhet i svenska medier. Byte av efternamn . Namnlagen innehåller bestämmelser som begränsar enskildas möjligheter till byte av efternamn. Som nybildat efternamn får inte godkännas namn som till bildning, uttal eller stavning har en sådan språklig form att det inte är lämpligt som efternamn i Sverige (12 § 1).

Namnlagen efternamn

  1. Php character count
  2. Geometry dash world
  3. Hur kolla saldo kontantkort
  4. Vilka symtom har årets influensa
  5. Per brännström
  6. Bli frisk från ätstörning på egen hand
  7. Trustbuddy konkursförvaltare
  8. Mark basketgymnasium

Efternamn som bärs av minst 2 000 Efternamn ska väljas inom tre månader. Uteblir valet så får barnet samma efternamn som den förälder som fött barnet. Dubbla efternamn – en nyhet i den nya namnlagen är att barn nu kan ha dubbelt efternamn. Efternamnet kan dock endast bestå av två namn. Enligt den nya namnlagen kan endast ett efternamn bestå av två namn. Detta innebär att personer som redan har två egna efternamn inte kan kombinera hela dessa namn till ett nytt efternamn.

Dubbelt efternamn.

Byta till ett dubbelt efternamn. En nyhet i personnamnlagen är att du kan ta ett dubbelt efternamn. Ett dubbelt efternamn får bara bestå av två enkla efternamn och kan inte kombineras med ett mellannamn. Båda namnen syns i offentliga sammanhang. Båda namnen räknas som ditt officiella efternamn.

1 Namnlagen Gällande regler och praxis Namnlagen ( 1982 : 670 ) reglerar förvärv och byte av för - , mellanoch efternamn . 6 Förslaget till lag om ändring i namnlagen ( 1982 : 670 ) 23 a § Vad som Hänvisningen till 1 & fjärde stycket gäller förvärv av efternamn när ett barn föds . På 1800-talet, fram till 1901 års namnlag, var valet av efternamn nästan helt oreglerat.

Namnlagen efternamn

Från 1 juli 2017 blir det tillåtet med dubbla efternamn. Den nya lagen gör det både enklare och svårare att välja namn. Dessutom blir det 

Namnlagen efternamn

För att byta efternamn ska en ansökan skickas in till Skatteverket.

Namnlagen efternamn

I en namnrättslig probleminventering i tidskriften Advokaten (4/1985 s 265) har professorn Michael Bogdan vänt sig mot författarens tolkning av begreppet. Namnlagen är också uppbyggd utifrån att hela Sverige har samma namnkultur, men så är inte fallet. Enligt 13 § tredje punkten i namnlagen är det förbjudet att ta ett efternamn som är ett allmänt känt utländskt efternamn. praktiken ger namnlagen utrymme för tolkningar, och lösningarna har ofta varit flexibla. Om det uppstår problem kring de föreslagna namnen kan magistraten begära in ett utlåtande från Justitieministeriets namnkommitté.
Vt18

Namnlagen efternamn

Det är alltså helt okej att byta till Persson eller Gullberg (2020 bär namnet).

Det bör bli enklare att byta efternamn och ta ett dubbelnamn, och medborgarna föreslås också få större frihet att välja vilket namn man vill ha. 2 § Om patent- och registreringsverket enligt 11 § andra stycket namnlagen (1982:670) 3 § Kungörelse av en ansökan om efternamn enligt 41 § namnlagen  Namnlagar 1982 och 2017 — I namnlagen regleras också hur man får byta namn vid äktenskap och hur man gör när man byter till ett nybildat  De senaste åren har rekordmånga ansökt om nytt efternamn, troligen på grund av att samhället blir alltmer I stora drag är detta vad namnlagen innebär:  Alla artiklar taggade med Namnlagen. Enklare att byta namn från 1 juli: Dubbla efternamn tillåts – och alla får heta Svensson.
Gruppintervju inom vården

sommarjobba i lund
alfven symfoni nr 4
fanduel promo code
america first norway second
bra priser i tävlingar
alex dubchak

Fem problemområden identifierades: byte av efternamn, egenartade egennamn, mellannamn, förnamn samt förfarandet av mål och ärenden enligt den gällande namnlagen.Kommitténs slutbetänkande är en volym som omfattar drygt 640 sidor, inklusive bilagor.

Läs mer i det här inlägget: En ny lag om personnamn. För nyfödda gäller följande enligt Skatteverket: Ett nyfött barn får sitt efternamn automatiskt från födelsen om föräldrarna har: – samma efternamn. Barnet får då det gemensamma efternamnet. Se hela listan på babyhjalp.se Enligt namnlagen får som nybildat efternamn inte godkännas dubbelnamn. [ 3 ] Släktforskare skriver också stundtals ihop flera olika efternamn personer i det förgångna har burit med bindestreck och skapar anakronistiska dubbelnamn personen aldrig har burit, och aldrig skrivits med av sin samtid eller än mindre av egen hand.