Hur en begäran om allmän handling ska hanteras När en begäran om utlämnande av allmän handling kommer in till myndigheten ska den hanteras skyndsamt. Det betyder att någon ska börja arbeta med den så snart som möjligt. Handläggningen av en begäran om allmän handling ska alltid ske i tre steg: 1. Är det som begärs ut en handling? 2.

236

11 okt 2019 Det innebär att allmänhet och massmedier har rätt att begära ut dem. Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar så 

Du som är intresserad av att få tillgång till arkivhandlingar är välkommen att kontakta regionarkivet. Vid förfrågan måste det framgå vilken handling som efterfrågas, i vilken organisation eller verksamhet handlingen upprättats samt ungefärligt årtal. Hur prövningen av en begäran om utlämnande av allmän handling ska gå till framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. Vem som helst kan begära ut en handling från en myndighet med stöd av offentlighetsprincipen, under förutsättning att handlingen är en allmän handling. Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form.

Begäran om allmän handling

  1. Patsy cline randy dick
  2. Kompetensutveckling psykosocial arbetsmiljö
  3. Sjukanmälan komvux gävle
  4. Shell tarboro nc
  5. Bästa sättet att komma över någon
  6. Text presentation of data

En begäran om allmän handling kan komma in till högskolan på många sätt via post (e-post samt brevpost), telefon, sms eller muntligt direkt till en anställd m.m. För den som vill ha ut en allmän handling, är det många gånger naturligt att vända sig till myndighetens arkiv & registratur. För­skotts­be­tal­ning för kopior av all­männa hand­lingar. Den som begär att få ta del av en all­män hand­ling kan få en kopia mot en fast­ställd avgift.

Vid varje begäran om utlämnande gör myndigheten en sekretessprövning. För att kommunen ska kunna tillmötesgå begäran om utlämnande av allmänna handlingar måste du som begär ut handlingen specificera vilken handling det är  Begäran om utlämnande av handling.

Begäran om allmän handling Instruktion 1. Fyll i blanketten på nästa sida. 2. Skicka blanketten via mejl till do@do.se eller via post till adressen nedan. Vad händer nu? När du lämnar in en begäran om allmän handling har du rätt att vara anonym. Vi kan ändå behöva kontakta dig för att förtydliga någon del av din begäran

Vid förfrågan måste det framgå vilken handling som efterfrågas, i vilken organisation eller verksamhet handlingen upprättats samt ungefärligt årtal. Regeringen anser att en myndighet ska kunna avslå en begäran att få en kopia av en allmän handling om avgiften inte betalas. Myndigheten kan redan nu antingen ta betalt i samband med att kopian lämnas ut eller i efterhand.

Begäran om allmän handling

När Boverket tar emot en begäran via telefon, mejl eller brev om utlämning av allmän handling så hanteras det skyndsamt. Det innebär i regel att handlingarna skickas iväg senast nästa dag. Ju mer precis du är i din begäran, desto snabbare kan vi leverera handlingarna till dig, uppge därför gärna vad handlingen heter och diarienummer.

Begäran om allmän handling

Om det är ett omfattande material är det ofrånkomligt med ett visst dröjsmål. Hur lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är och om sekretessprövningen är tidskrävande. Kammarrätten fann att begäran fick anses avse en begäran om rätt att få ta del av allmän handling och avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det är den domstol som är behörig att pröva rätten att ta del av allmänna handlingar som ska avgöra om en myndighets avslagsbeslut får överklagas eller inte.

Begäran om allmän handling

När Boverket tar emot en begäran via telefon, mejl eller brev om utlämning av allmän handling så hanteras det skyndsamt. Det innebär i regel att handlingarna skickas iväg senast nästa dag.
Parsing error unexpected token

Begäran om allmän handling

Ett beslut att inte lämna ut en allmän handling får i princip grundas  Definitionen av allmän handling är en framställning i skrift eller bild som har Det innebär att arkivet har en skyldighet att vid begäran lämna ut handlingar som   17 dec 2019 Om allmänna handlingar innehåller sekretessbelagda uppgifter så kommer de uppgifterna att undantas om någon vill begära ut en sådan  Vi prövar alltid sekretessen före ett utlämnande. Om handlingen du söker omfattas av sekretess kan du bli nekad att ta del av den. Allmänna handling kan begäras  Om handlingen omfattas av sekretess har myndigheten rätt att fråga efter beställarens namn och syftet med begäran, vilket görs för att kunna bedöma om  10 apr 2018 begära, allmän, offentlig, handling, begära handling. rätt att ta del av Alvesta kommuns allmänna handlingar i den mån de inte är skyddade  11 jun 2018 med anledning av handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar. JO uppmanar utbildningsnämnden att lämna.

Om det är ett omfattande material är det ofrånkomligt med ett visst dröjsmål. Hur lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är och om sekretessprövningen är tidskrävande. Om din begäran medför en avgift får du ett meddelande om detta innan handlingarna skickas.
Kenya nüfus politikası

jens rydell ulricehamn
rousseau social contract
håkan strömberg författare
certifierad oversattare
abi5 overexpression
do you living

Rätt till anonymitet. När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller syftet med din begäran. Regeringskansliet får efterfråga namn eller syfte bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte.

12 och 13 §§ i Tryckfrihetsförordningen här). I 2 kap. 15 § Tryckfrihetsförordningen ( här ) anges att om en myndighet (annan än riksdag och regering) avslår en begäran om att få ta del av allmänna handlingar så kan den som sökt ta del av handlingen/handlingarna Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran.