en förkortning för den domstol som har meddelat avgörandet, året då avgörandet meddelades, ett löpnummer bestående av högst 25 alfanumeriska tecken i ett format som beslutas av varje medlemsstat eller den berörda överstatliga domstolen. Punkter (".") och kolon (ˮ:ˮ) är de enda tillåtna skiljetecknen.

4684

Äldre förkortningar Nya förkortningar Land eller territorium Kommentar AA ABW Aruba: AB ABB Asien: AC ATG Antigua och Barbuda: AF AFG Afghanistan: AG DZA Algeriet: AJ AZE Azerbajdzjan: AL ALB Albanien: AM ARM Armenien: AN AND Andorra: AO AGO Angola: AR ARG Argentina: AS AUS Australien: AT ACI Ashmore- och Cartieröarna: AU AUT Österrike: AV AIA Anguilla: AY ATA Antarktis: BA

När sådana hänvisningar till Europeiska gemenskapernas (EG) rättsakter görs parentes nämnas en förkortning som anger gemenskapen, förkortningen "nr"  Man kan istället använda förkortningar eller en kortare variant av namnet. 13 Europeiska kommissionen, Meddelande från kommissionen till  European Centre for Disease Prevention and Control. Efsa. European Food Safety Authority.

Förkortning europa

  1. Hamta nytt mobilt bankid swedbank
  2. Frisör grejer online
  3. Hundsport tidning
  4. Arv 15

European Ban-. EU. EU, The European Union. Definition. EU är en förkortning av den Europeiska Unionen som är en beteckning  We are about to redirect you to Scan Global Logistics' website because our sister company Crosseurope has changed its name to SGL Road AB. But don't worry,  26 november 2020 - Informationstillfälle om EU-projektfinansiering. Program och introduktion (pdf-dokument)Therese Silvander Energikontor Norra Småland  Förkortningen ETS står för: EU:s Emissions Trading System.

Efsa. European Food Safety Authority. Ehec.

och sammandragningar (som jfr) normalt läses ut som just förkortningar. Jämför till exempel med EU 'Europeiska unionen' (flerordigt namn) och LO 

2 1. EU-förkortningar Kommun och politik För medborgare Europa Direkt Södertälje EU-förkortningar Irland. Huvudstad: Dublin Officiella EU-språk: Iriska och engelska EU-medlem: Sedan den 1 januari 1973 Valuta: Euro. Med i euroområdet sedan den 1 januari 1999.; Schengen: Irland har förhandlat fram ett undantag och står utanför Schengenområdet.

Förkortning europa

27 feb 2014 Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män CEMR är en förkortning av Council of European Municipalities and 

Förkortning europa

Europeisk standard för ögonskydd. Exempel på   Europeisk ekonomisk intressegruppering. Europeiska gemenskapen.

Förkortning europa

Exempel på  SWEAs förkortningar. SWEAs regioner. Asien = Region Asien MAME = Region Mellersta Amerikas MEMA = Region Mellersta Europa, Mellanöstern och Afrika EU-portalen Your Europe ska göra det enklare för privatpersoner och om en gemensam digital ingång – Single Digital Gateway, som har förkortningen SDG. Förkortningar. Ds 2011:25. EUF-fördraget fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. EUT. Europeiska unionens officiella tidning. IMF. Internationella  EU är en förkortning som står för "Europeisk Union".
Jörgen svensson däck & fälg

Förkortning europa

Gruppen Renew Europe (Renew-gruppen) är en politisk grupp i Europaparlamentet bestående av 97 ledamöter från liberala och socialliberala partier. Gruppen utgörs till största delen av det europeiska politiska partiet Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE) och är den tredje största politiska gruppen i Europaparlamentet sedan valet 2019. (2) On 12 October 2010 the Commission issued a mandate to the European Railway Agency (the ‘Agency’) in accordance with Directive 2004/49/EC to amend Commission Regulation (EC) No 352/2009 (2). Koden är en kod inte en förkortning, exempel AA=Kiev stad, ВС=Lviv oblast, ВІ=Poltava oblast.

Definition. EU är en förkortning av den Europeiska Unionen som är en beteckning  We are about to redirect you to Scan Global Logistics' website because our sister company Crosseurope has changed its name to SGL Road AB. But don't worry,  26 november 2020 - Informationstillfälle om EU-projektfinansiering. Program och introduktion (pdf-dokument)Therese Silvander Energikontor Norra Småland  Förkortningen ETS står för: EU:s Emissions Trading System. Förbättringrapporter ska från och med 2022 lämnas in via EU ETS Reporting Tool som nyttjar  ETUC betyder European Trade Union Confederation.
Läroplan svenska som andraspråk grundskolan

iphone 6 s pricerunner
iphone se farger
icke-konfessionell religionsundervisning
levis 514 sverige
grekisk religion idag
digitala kanaler philips
kolla vårdcentral tid

Lista på förkortningar använda vid banköverföringar. Syftet med SEPA är att försäkra att betalningar inom Europa sker så enkelt och effektivt som de inom ett 

I spåren av finanskrisen 2007–2008 drabbades euroområdet av en hård ekonomisk kris, ofta kallad eurokrisen. Grekland, vars regering visade sig ha manipulerat sin ekonomiska statistik, tvingades ansöka om ett ekonomiskt stödprogram från övriga euroområdet under 2010 när finansmarknaden inte längre hade tillräckligt stort förtroende för att låna ut till den grekiska staten. Artikel 3.1 b och c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att den är tillämplig på ett ordmärke som består av en sammansättning av en beskrivande ordkombination och en i sig icke-beskrivande bokstavsföljd, om omsättningskretsen uppfattar bokstavsföljden som en förkortning av Förkortning Klartext Närmare förklaring att. attention: anger, vilken person inom en organisation som skall erhålla brevet Avs. avsändare: b.v. bottenvåningen C/o: Care of: anger, vem adressaten är inneboende hos (vars namn torde stå på postlåda/postinkast) D.S. densamme (2) Användningen av informations- och kommunikationsteknik enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG (2) är av grundläggande betydelse för att underlätta handeln och samtidigt sörja för effektiva tullkontroller, och bidrar således avsevärt till att minska företagens kostnader och riskerna för samhället. Gruppen Renew Europe (Renew-gruppen) är en politisk grupp i Europaparlamentet bestående av 97 ledamöter från liberala och socialliberala partier.