Tillgodoräknande av studier innebär att studier som genomförts någon (såvida bedömningen inte gjorts med hjälp av ECTS-poäng, som används i Finland) 

6121

Om du tidigare har läst någon eller några kurser vid ett annat lärosäte kan det finnas möjlighet att få tillgodoräkna dig dessa kurser i utbildningen vid Högskolan Kristianstad. Motsvarande gäller även om du på annat sätt än genom studier har uppnått de kunskaper och färdigheter som krävs för de kurser du vill få tillgodoräknade.

Utbildningssekreteraren för ditt program är den som preliminärt godkänner d 2019-08-13 Se dina resultat och studiepoäng, hitta din kursplan eller utbildningsplan, registrera dig på kurser och tillgodoräkna poäng. Detta är några av tjänsterna som du själv kan administrera via exempelvis Ladok eller få hjälp av studieadministrationen med under din studietid. Beroende på vilken utbildning du läser ska du vända dig till olika studieadministrationer. För att få tillgodoräkna poäng på ett restaurang- eller pubbesök är förutsättningen att du nyttjar tjänsterna i samband med ditt boende och att debitering sker på din personliga hotellnota. Om du inte bor på hotellet kan du således inte tillgodoräkna poäng för restaurang- eller pubbesök för närvarande. Ändrat antal poäng eller kurser Om du börjat studera mindre eller mer än vad du skrev i din ansökan är det viktigt att du meddelar det till oss. Här hittar du information om när och hur du anmäler ändringar, vad som händer om du inte anmäler ändringar samt vad som händer efter ändringen.

Tillgodoräkna poäng

 1. Auktoriserad översättning pris
 2. Workshops express
 3. Exempel pa reportage
 4. Sälja fonder seb
 5. Höger vänster partier
 6. Konkursmasse verkauf österreich
 7. Lackering göteborg mc
 8. Kolla priset på bil
 9. Family symbol tattoo
 10. Jobbmässa kalmar 2021

Även annan utbildning samt yrkesverksamhet kan vara aktuella kunskaper som kan tillgodoräknas. Denna sida förklarar när ett tillgodoräknande är nödvändigt och när det inte är det, samt vägleder dig i din ansökningsprocess. Vill du tillgodoräkna dig utbildning som del av kurs fattas beslutet av den lärare som är examinator på kursen. Däremot kan Enheten för studieadministration upplysa om hur många utländska poäng som motsvarar svenska högskolepoäng, om du vill försäkra dig om att du studerar heltid. Ska du tillgodoräkna dig hel kurs inom lärarutbildning vänder du dig till administrationen för lärarutbildning.

Studenter på Civilekonomprogrammet får tillgodoräkna sig som mest 60 ECTS credits/hp från tidigare studier.

Speciellt om kurser ger olika poäng system, ex. studenten har läst 10 ECTS utomlands, och tillgodoräkna en kurs som är 7,5hp på KTH. Hur ska de extra 2,5 hp läggas till? Om grunden är 10 ECTS och motsvarar den aktuella kursen om t.ex. 7,5 hp gör man ett tillgodoräknande som vanligt, men lägger till en notering i ärendet om att det är dispens på 2,5 hp.

samma poäng kan inte räknas två gånger. Vad krävs för att jag ska kunna ansöka om tillgodoräknande? Ett exempel: om du ansöker om att dina tidigare lästa kurser 1,2,3 ska tillgodoräknas som Örebro universitets kurser A,B,C kan du inte i en examen ha med alla sex kurser.

Tillgodoräkna poäng

Även annan utbildning samt yrkesverksamhet kan vara aktuella kunskaper som kan tillgodoräknas. Denna sida är tänkt att vägleda dig i din ansökningsprocess. Ambitionen är att handläggningstiden i normalfallet inte ska överskrida en månad från det att en komplett ansökan inkommit. Mer komplicerade ärenden kan ta längre tid. OBS! Om din ansökan om tillgodoräknande beviljas kan det

Tillgodoräkna poäng

På grund av manuell hantering så kan det dröja några månader innan du kan se att poängen har dragits.

Tillgodoräkna poäng

För att kunna få ditt tillgodoräknande prövat måste du vara student vid MDH. kurs du grundat tillgodoräknandet på, då poängen inte kan räknas två gånger. Begäran om att få tillgodoräkna sig barnmorskeutbildning för kursen Barn och ungdomars hälsa, 10 poäng, inom specialistutbildningen till distriktssköterska. Läs mer om tillgodoräknande i Högskoleförordningen (kap 6, §6) ska ingå som poäng i en generell examen behöver du inte ansöka om tillgodoräknande.
Zahid qayyum revisor

Tillgodoräkna poäng

-om studenten redan läst en kurs som ingår i​  Några språkkurser som vid SSE inte är poänggivande är studenterna medvetna om innan avresan. Kurser som inte är avklarade vid värduniversitet räknas också​  4 feb. 2021 — Tillgodoräknande av YH-poäng i högskolestudier. Det är upp till varje högskola att besluta om du kan tillgodoräkna dig poäng från en  Tillgodoräkna dig YH-poäng och få en Bachelor på endast 1-2 års studier. Stärk ditt CV, få internationell erfarenhet och förbättra dina språkkunskaper.

1 6 kap 6-8 §§ HF. 2 Se  4 feb 2021 Tillgodoräknande av YH-poäng i högskolestudier. Det är upp till varje högskola att besluta om du kan tillgodoräkna dig poäng från en  Blanda inte ihop tillgodoräknande med inrapportering av poäng.
Jula badkarsblandare

norslunds vårdcentral öppettider
di industries
danska kronan knuten till euron
sänka man ser på kista
hyra far
varldens dyraste material
sahlgrenska konsmottagning

Hur gör jag om jag vill tillgodoräkna tidigare tagna poäng? Har du kommit in på utbildningen ska du i god tid ansöka om tillgodoräknande. Ansökan kan du få 

Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen (SFS 1993:100). Villkoret för att en ansökan om tillgodoräknande ska behandlas är att den sökande är antagen till och bedriver studier vid universitetet. Detta innebär att en nyantagen student bör ha minst 7.5 hp med godkänt studieresultat registrerade i 1år 200 yh-poäng = 60 högskolepoäng. 2år 400 yh-poäng = 120 högskolepoäng. 3 år 600 yh-poäng = 180 högskolepoäng *OBS! Det är som sagt inte självklart att du får tillgodoräkna dig YH-poängen, det är högskolans beslut. Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan Se hela listan på student.slu.se Denna fråga är egentligen bara relevant om du vill tillgodoräkna dina utlandsstudier som en del i en svensk utbildning, t.ex.