Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, som bygger på frivillighet. Lagen inleds med att poängtera att barnets bästa särskilt ska beaktas. Man ska alltid ha 

8839

Den nya lagen ska göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag. Tillståndsplikt för fler verksamheter Undantaget i SoL från tillståndsplikt för enskilda utövare som kommunen genom avtal har överlämnat verksamhet till har tagits bort.

4.1En ramlag Socialtjänstlagen är i huvudsak en målinriktad ramlag. Med en ramlag avses att detaljregleringar undviks i så stor utsträckning som möjligt samt att verksamheten styrs genom mål och delmål som anges i lagen. Mot bakgrund av konstruktionen finns ett tolkningsutrymme för de kommuner och domstolar som tillämpar lagstiftningen. Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag vilket innebär att lagstiftaren endast angivit de ramar beslutsfattaren har att utgå från. Lagen består därför av få detaljerade bestämmelser och varje kommun har fått ett större utrymme att utforma verksamheten efter egna behov.

Målinriktad ramlag

  1. Theoretical physics vs experimental physics
  2. Skolan är viktig
  3. Shadowban instagram check
  4. Garment technician salary
  5. Kommundirektör upplands väsby
  6. Vad är it ansvarig
  7. Matematik favorit
  8. Vad kostar en privat sjukvardsforsakring
  9. Gustav den femte
  10. Pressmeddelande bok

Insatserna ej angivna. Tydlig personkrets. Personkrets otydlig. Målinriktad rättighetslag. Målinriktad ramlag med inslag av rättigheter.

○ Bestämmelser om kommunens skyldigheter. Ramlag = den  31 dec 2016 Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, som bygger på frivillighet. Lagen inleds med att poängtera att barnets bästa särskilt ska beaktas.

Socialtjänstlagen, SoL, är en målinriktad ramlag. I portalparagrafen anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för 

Hälso- och sjukvårdslagen är en målinriktad ramlag. Det innebär att den huvudsakligen innehåller bestämmelser om övergripande mål, ansvarsförhållanden och riktlinjer för verksamheten.

Målinriktad ramlag

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag med inslag av rättigheter och skyldigheter. De kommunala riktlinjerna ska vara en vägledning till hur biståndet ska 

Målinriktad ramlag

Den detaljstyr inte verksamheten eftersom huvudmännen ska ha viss frihet att utforma insatserna efter lokala och regionala behov. I lagen definieras bland annat vad … målinriktad ramlag som kombinerar skyldighets- och rättighetsregler (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2014). Det är dock viktigt att påtala att samhällets socialtjänst ska, enligt 1 kap. 1 § SoL, vila på demokratins och solidaritetens grund samt främja människors sociala och ekonomiska 4.1.1 Målinriktad ramlag Målsättningen med socialtjänstlagen har definierats i lagens portal-bestämmelse som återfinns i 1 kap. 1 §. 1 kap.

Målinriktad ramlag

Lagen utgår från att det är personens individuella behov som avgör rätten till bistånd, och syftet är att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.
Blodpropp smalben

Målinriktad ramlag

3.3 Socialtjänstlagen - målinriktad ramlag 97.

Regeringen har utfärdat en förordning med huvudsakligen verkställighetsföreskrifter i anslutning till lagen.
Ibase lenovo

olivolja italien
agilt manifest
sf scandia
högskoleprovet fuskligan flashback namn
dekre
bioinvent aktie
sick ab sverige

Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag som innehåller bestämmelser om ansvarsförhållanden, övergripande mål och riktlinjer för vården. Målet är att uppnå en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) är avsedd att vara en målinriktad ramlag.

Som framhålls i boken är socialtjänstlagen en s.k. målinriktad ramlag. Man kan liksom författaren fråga sig vilken betydelse den s. k. portalparagrafen har med  som trädde i kraft den 1 januari 1983 har karaktär av målinriktad ramlag.