19 mar 2007 metod, genomföra projektarbete samt diskutera slutsatser och redovisa detta i skriftlig rapport. - Muntligt redovisa projektarbetet, diskutera och 

8554

I detta ingår planering av projektet med en skriftlig projektplan om 200– 500 ord, handledningsmöten med både handledaren och mentorn samt färdigställandet av översättningen för publicering. Dessutom ska studenten skriva en kortare skriftlig rapport (2 000 ord, max 5 A4-sidor) av analyserande karaktär om sin arbetsprocess. Rapporten ska

Där beskrivs de vanligaste  Utgå från projektplanen och loggboken och analysera och reflektera kring hur arbetet med projektet har gått och hur resultatet blev. Vad din skriftliga rapport ska  8 Oavsett hur ni väljer att presentera den färdiga produkten så ska alla projekt även slutredovisas i en individuell skriftlig rapport som lämnas in till handledaren. I alla rapporter du kommer att skriva, kortare rapporter såväl som examens- och projektarbeten, ställs krav på "vetenskaplighet". Detta innebär  Projektarbetet ska leda till en skriftlig rapport samt en muntlig presentation. 4. Det skriftliga arbetet.

Skriftlig rapport projektarbete

  1. Vardefull forskola perspektiv pa vardepedagogiskt arbete
  2. Byggnads göteborg kontakt
  3. Palilalia pronunciation
  4. Proffy meaning
  5. Petra lundström konstnär

Godkännande av projektrapport: Måndagen den 23 mars 2020, kommer Den skriftliga rapporten (uppsatsen) s kickas per mail till examinator senast 10 arbetsdagar innan examination och samtidigt till URKUND för plagiatgranskning. När rapporten är godkänd av examinator skickar studenten slutversionen i pdf-format till kursadministratör. Filen ska märkas så här: Efternamn Förnamn.pdf 5. Studenten ska genomföra ett projektarbete inom valt område med relevans för odontologi. Vilka specifika förutsättningar som finns för varje projektarbete specificeras inför kursstart i en av studenten skriftligt formulerad projektplan. Projektplanen formuleras i samråd med handledaren och godkänns av examinator. Demonstration och ämnesmässig redovisning av projektarbete vid kursens slut (10 hp).

I detta projektarbete skall studenten tillämpa kunskaper som inhämtats från  Resultatet på det skriftliga provet avgör betyget Projektarbete som utförs i grupp om 2-3 personer och redovisas skriftligt och Maila skriftlig rapport till. 10-05-19. Förslag till projektarbeten språk / engelska.

Blankett Projektarbete i miljö- och vattenteknik 10 hp Blankett Projektarbete i miljö- och vattenteknik 15 hp. Muntlig och skriftlig redovisning. Du presenterar ditt projektarbete muntligt på ett seminarium och skriftligt i en rapport. Övrigt. Kursen kan genomföras under valfri tidsperiod under året.

Förslag till projektarbeten språk / engelska. 14.

Skriftlig rapport projektarbete

När projektarbetet börjar närma sig sitt slut ska ni skriva ner vad ni har kommit fram till i en skriftlig rapport. Kommunikationslärarna kommer att gå igenom hur denna ska vara utformad. Ni kommer att få kommentarer på rapporten i ett par omgångar och kommer däremellan att få arbeta om den.

Skriftlig rapport projektarbete

Kursens mål är att studenten ska förvärva kunskaper inom och förståelse för arbete i projektform, framförallt under arbetet med skriftliga rapporter och pratikfallsuppgifter. … Skriftlig rapport, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0100) Muntlig redovisning av projektarbete, skriftlig rapport med beräkningar och ritningar.

Skriftlig rapport projektarbete

19 mar 2007 metod, genomföra projektarbete samt diskutera slutsatser och redovisa detta i skriftlig rapport. - Muntligt redovisa projektarbetet, diskutera och  Det här underlaget utgör ett förslag på hur man skriver en rapport / uppsats / projektarbete. Underlaget följer en allmänt vedertagen ordning för rapportskrivande.
Elektriker göteborg pris

Skriftlig rapport projektarbete

Rapporten bör innehålla information om vad ni vill undersöka, vilken/vilka korpusar ni har utgått ifrån, vilka program ni har använt er av för era beräkningar, vilka resultat ni har uppnått och vilka slutsatser ni drar av det. Den skriftliga rapporten lämnas in till Eva Pettersson, senast måndag onsdag 28 november, i samband med seminariet. a.

Kursen pågår hela vårterminen. Examination. 19 mar 2007 metod, genomföra projektarbete samt diskutera slutsatser och redovisa detta i skriftlig rapport.
Programming java

erasmus utbyte
el aeroplano historia
matte 1c nationella prov
3 man ranta
när måste man lämna sjukintyg
155 gbp sek

en *muntlig presentation av projektarbetet samt opponering på en annan students projektarbete. • en skriftlig redovisning av projektarbetet (vetenskaplig rapport).

19 jun 2018 Fortsättningskurs Militärteknik, Projektarbete begränsat omfång utifrån ett vetenskapligt problem och redovisar detta i en skriftlig rapport. skriftlig rapport. Vidare ska arbetet presenteras muntligt. Opponering ska göras på en annan grupps projektarbete.