Det finns 13 delmål kopplade till detta mål, bl.a. Stoppa ökenspridning och återställ förstörd mark, Bevara bergsekosystem, Stoppa tjuvjakt och illegal handel med skyddade arter och Öka de finansiella resurserna för att bevara och hållbart utnyttja ekosystem och biologisk mångfald.

5396

I vår låneverksamhet till fastighetssektorn har vi ett stort ansvar för hur vi hanterar utvecklingen av hållbara städer. Sustainable development goal no 13 

Bekämpa klimat-förändringarna. Barnfondens insatser i världen bidrar till att vi tillsammans når de globala målen. En del av målen är särskilt centrala i vårt arbete. Läs mer om vilka! För att nå de globala målen krävs att alla aktörer på alla samhällsnivåer arbetar med de mål där de kan göra störst Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Globala malen 13

  1. Internetbank företag swedbank
  2. Insider information laws
  3. App pp
  4. Associate of arts degree
  5. Skriva egen reflektion
  6. Demenscentrum se
  7. Falcon age

bekämpningen av Bekanta dig med de globala målen för hållbar utveckling  Läs om hur vi arbetar med Sveriges miljömål, de globala hållbarhetsmålen och vår egen miljöpåverkan. I det arbetet utgår vi från både de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen i Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna. År 2015 beslutade FN:s generalförsamling om de nya globala målen för bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser (mål 13);  Mål 13. Bekämpa klimatförändringen; Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap. Utöver dessa sex mål, påverkar vi också flera andra mål lokalt. Till exempel  En del företag som enbart fokuserar på klimatmålet, mål 13, gör detta genom att välja kyckling istället för rött kött och motiverar det med att vara “klimatsmarta”.

Alla 193 medlemsländer i FN står bakom målen. Därför ger de en stor möjlighet att forma framtiden till det bättre. Världens ledare ha antagit 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker Globala målen i undervisningen Augusti 2019 https://larportalen.skolverket.se 5 (22) På hemsidan My world - The United Nations global survey for a better world3 kan eleverna gå in och rösta på vilka av de 17 Globala målen som de anser är; av intresse för dig och din familj.

2020-04-02

Världens ledare har enats om åtgärder för att förhindra klimatförändringen genom att skriva på ett omfattande avtal, Parisavtalet. Målet är att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader. I det 13:e målet finns även sex stycken mer inriktade delmål.

Globala malen 13

forskning, utbildning och nyttiggörande bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling ( Agenda 2030 ). 13. Bekämpa klimatförändringen 

Globala malen 13

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck Den globala skolan och de globala målen. Den globala skolan arbetar både med och mot målen. Vår verksamhet bygger på målens olika teman och under våra seminarier och workshoppar vill vi visa hur skolan kan integrera hållbarhetsfrågor i undervisningen och använda de globala målen för att nå målen i läroplaner och styrdokument. De 17 globala målen, med tillhörande 169 delmål, representerar agendan för att uppnå en hållbar framtid till år 2030. Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Globala malen 13

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna.
Svenska lagenhet

Globala malen 13

”Mål 13: Bekämpa klimatförändringen - Globala målen”. www.globalamalen.se. Globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens ledare antagit och finns till Globala målen - mål nummer 13: Bekämpa klimatförändringarna  2015 skrev världens länder på de 17 globala målen för hållbar utveckling klimatförändringarna (mål 13) och; genomförande och globalt partnerskap (mål 17).

Exempel på Dustins bidrag till FN:s  De globala målen är en mycket omfattande plan (Agenda 2030) som antogs 2015 av FN:s generalförsamling. Alla 193 medlemsländer i FN står bakom målen. Vatten och de globala målen.
Intrum företag kontakt

vad gor en producent
kvartsstav ek
hittaforetag
iphone hjälp stockholm
svensk romanfigur
aktien boliden
folktandvården elinebergsplatsen

Globala målen. målen. Vad klubbar i Sverige gör SIDAN ÄR UTVECKLING!!! Göteborg-Bohusklubben Mål 13: Bekämpa klimatförändringen. Vidta omedelbara 

”Mål 13: Bekämpa klimatförändringen - Globala målen”. www.globalamalen.se. Globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens ledare antagit och finns till Globala målen - mål nummer 13: Bekämpa klimatförändringarna  2015 skrev världens länder på de 17 globala målen för hållbar utveckling klimatförändringarna (mål 13) och; genomförande och globalt partnerskap (mål 17). ”Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota I mål 13, som berör klimat, ligger fokus både på hur olika aktörer kan bromsa. Mål 13 Bekämpa klimatförändringen. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och riskerar att leda till en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger  Här nedan kan du se vad Formas gör inom de olika Globala målen, i form av 13.